O Firmie

Firma „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński powstała 1 października 2003r. Początkowo głównym trzonem działalności firmy był transport odpadów. Działalność w gospodarowaniu odpadami rozpoczęto dzięki uzyskaniu decyzji na transport odpadów dnia 2 lutego 2004r. Poszerzono następnie uprawnienia o kolejną decyzję z dnia 13.01.2005r., która pozwoliła na transportowanie wszystkich odpadów ujętych w rozporządzeniu – katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206.).

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz zmiany w ustawodawstwie spowodowały konieczność uzyskania pozwolenia na zbieranie i magazynowanie odpadów. Pozwolenie uzyskano 10.11.2005r., które dnia 19.04.2007r. uległo modyfikacji.

Dnia 27.07.2009r. jako kolejny etap rozwoju firma uzyskała pozwolenie na odzysk około 40 odpadów.

W przeciągu omawianego okresu przedsiębiorstwo prężnie się rozwijało, rosły obroty firmy, zwiększała się wartość księgowa, następował wzrost liczby zatrudnionych osób z 1 w 2004r. do 15 pracujących obecnie. Poszerzono zakres świadczonych usług o transport rzeczy na terenie kraju oraz transport międzynarodowy samochodami ciężarowymi. Obecnie świadczone są także usługi kruszenia gruzu, roboty rozbiórkowe oraz usługi koparko-ładowarką.

Od kilku lat firma „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński dokonuje usługi usuwania zanieczyszczonej ziemi spowodowanej licznymi awariami oraz rekultywacji terenu z miejsca zanieczyszczenia – powrotu do stanu sprzed awarii.

Świadczymy usługi w zakresie:

Co odbieramy

img-17

Rozbiórki i kruszenie

Decyzje

Rozbiórki i kruszenie

Firma „MAR-POL” wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów proponuje Państwu skorzystanie z usług w zakresie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych wszelkiego rodzaju obiektów, budowli i nawierzchni oraz kruszenia odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych…

Kontakt