Decyzje

FIRMA NASZA POSIADA WSZYSTKIE STOSOWNE POZWOLENIA,
MIĘDZY INNYMI:

Decyzja ROL.7664-12/03/04
Decyzja ROL.7664-24/04/05
Decyzja OŚ.7649 – 19/07
Decyzja ROL.7664-1/09
Decyzja ROL.7663-4/09
Decyzja ROL.7663-1/10
P-421p-27/5/09
Licencja Nr 0106324
Licencja Nr TU-027039

Świadcząc usługi zapewniamy, iż posiadamy stosowne decyzje umożliwiające gospodarowanie odpadami, a także umowy z wyspecjalizowanymi firmami prowadzącymi działalność odzysku, unieszkodliwiania oraz składowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Kontakt