O Firmie

Firma „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński powstała 1 października 2003r. Początkowo głównym trzonem działalności firmy był transport odpadów.

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz zmiany w ustawodawstwie spowodowały konieczność uzyskania pozwolenia na zbieranie, magazynowanie odpadów oraz przetwarzanie odpadów.

W lipcu 2018 roku jako kolejny etap rozwoju firma uzyskała od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego wpis do rejestru BDO pod numerem 000029913.

Od początku działalności przedsiębiorstwo prężnie się rozwijało, rosły obroty firmy, zwiększała się wartość księgowa, następował wzrost liczby zatrudnionych osób z 1 w 2004r. do ponad 20  pracujących obecnie. Poszerzono zakres świadczonych usług o transport rzeczy na terenie kraju oraz transport międzynarodowy samochodami ciężarowymi. Obecnie świadczone są także usługi kruszenia gruzu, roboty rozbiórkowe oraz usługi koparko-ładowarką.

Od kilku lat firma „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński dokonuje usługi usuwania zanieczyszczonej ziemi spowodowanej licznymi awariami oraz rekultywacji terenu z miejsca zanieczyszczenia – powrotu do stanu sprzed awarii.

Świadczymy usługi w zakresie:

Co odbieramy

Rozbiórki i kruszenie

Decyzje

Rozbiórki i kruszenie

Firma „MAR-POL” wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów proponuje Państwu skorzystanie z usług w zakresie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych wszelkiego rodzaju obiektów, budowli i nawierzchni oraz kruszenia odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych…

Kontakt