Decyzje

FIRMA NASZA POSIADA WSZYSTKIE WYMAGANE PRAWEM POZWOLENIA I DECYZJE:


  • Decyzja pozwalająca na zbieranie odpadów ROL.6233.18.2014

  • Decyzja pozwalająca na przetwarzanie odpadów ROL.6233.2.2015

  • Wpis do BDO zezwalający na transport odpadów 000029913

  • Licencja na drogowy transport krajowy rzeczy Nr 0106324

  • Licencja na drogowy przewóz międzynarodowy rzeczy Nr TU-027039

Świadcząc usługi zapewniamy, iż posiadamy stosowne decyzje umożliwiające gospodarowanie odpadami, a także umowy z wyspecjalizowanymi firmami prowadzącymi działalność odzysku, unieszkodliwiania oraz składowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Kontakt