Zakres usług

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:

 • odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w celu ich odzysku, unieszkodliwienia lub składowania,
 • odbioru i rekultywacji gleby i ziemi, zawierającej substancje niebezpieczne (np. PCB),
 • odbioru, transportu i utylizacji odpadów kat. 1, 2 i 3 np. nie przydatnych do spożycia oraz odpadów pokonsumpcyjnych z placówek żywienia zbiorowego,
 • odbioru, odzysku i unieszkodliwienia zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
 • demontażu i odbioru materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest (np. z dachów, wiat),
 • doradztwa w zakresie gospodarki odpadami,
  przerobu, odzysku i recyklingu odpadów zgodnym z wymogami polskimi i dyrektywami UE,
 • niszczenia dokumentów,
 • transportu samochodami:
  – ciężarowymi „hakowcami” wraz z kontenerami o pojemności od 30 m3 do 40 m3,
  – ciężarowymi – wywrotki,
  – ciężarowymi – skrzyniowy,
  – busami,
 • prac koparko-ładowarką,
 • prac rozbiórkowych i wyburzeniowych wszelkiego rodzaju obiektów, budowli i nawierzchni,
 • kruszenia gruzu betonowego, ceglanego i ceramicznego,

WSTAWIAMY POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Dysponujemy odpowiednimi warunkami technicznymi i organizacyjnymi.
Wykwalifikowana kadra pracowników udzieli odpowiedzi na każde Państwa pytanie.

Zapraszamy do współpracy !!!

PONOSIMY PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEKAZANY NAM ODPAD

Kontakt