Rozbiórki budynków – Brodnica

Prace związane z rozbiórką obiektu budowlanego lub usunięciem dotychczasowej nawierzchni wymagają planowania. Obiekt musi być wyburzony w sposób bezpieczny. Prace nie powinny zagrażać wykonującym je osobom, jak również obiektom znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wyburzanego domu czy biurowca. Należy również zadbać o odpowiednią utylizację odpadów powyburzeniowych. W tym celu warto sprawdzić, w jakich miejscach w najbliższej okolicy rozbiórki odbywają się zbiórki gruzu. Alternatywą dla wywozu gruzu może być jego kruszenie na miejscu. Kruszywo może być wykorzystane w późniejszym czasie podczas robót ziemnych.

Praktyka pokazuje, że wyburzenia budynków wymagają zaangażowania doświadczonych ekip i odpowiedniego sprzętu. Dlatego zadania związane z rozbiórką i wyburzeniem obiektów budowlanych warto zlecić firmie o odpowiednim doświadczeniu.

Wyburzenia budynków: Co oferujemy?

MAR-POL to dostawca wysokiej jakości usług z zakresu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji wyburzeń obiektów o zróżnicowanym przeznaczeniu i kubaturze. Z powodzeniem wyburzamy obiekty wzniesione z bardzo zróżnicowanych materiałów – cegieł, elementów prefabrykowanych, bloczków gazobetonowych. Pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i uwzględnieniem aktualnych wymogów dotyczących ekologicznej utylizacji gruzu i odpadów powyburzeniowych. W zależności do preferencji inwestora gruz możemy przyjąć na własny plac składowy i tam poddać kruszeniu lub przeprowadzić kruszenie bezpośrednio w miejscu rozbiórki. To pozwala zaoszczędzić czas i środki niezbędne na zakup kruszywa do realizacji dalszych prac remontowo-budowlanych.

Obsługujemy obiekty kubaturowe oraz budownictwo liniowe. Posiadamy doświadczenie i sprzęt umożliwiający nam demontaż zastanych nawierzchni drogowych na posesjach, drogach dojazdowych i podjazdach. Odzyskany podczas demontażu materiał również poddajemy utylizacji.

Brodnica: Rozbiórki budynków i wyburzenia

Zapewniamy kompleksowe usługi wyburzeniowe wzbogacone o utylizację odpadów powyburzeniowych. Wykonujemy rozbiórki budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórkę nawierzchni oraz utylizację odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Usługi w zakresie kruszenia gruzu obejmują m.in. kruszenie gruzu betonowego, ceglanego i ceramicznego. Świadczymy je przy użyciu mobilnej kruszarki, co umożliwia kruszenie gruzu bezpośrednio na posesji klienta i wykorzystanie powstałego kruszywa w dalszych pracach budowlanych.

Działamy w lokalizacji Brodnica. Usługi świadczymy na rzecz klientów prywatnych i biznesowych. Zapewniamy profesjonalizm, wysokie standardy pracy oraz atrakcyjne ceny. Klientów zainteresowanych współpracą z firmą MAR-POL zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą na rozbiórki i wyburzenia, w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Posiadamy zaplecze sprzętowe, które umożliwia nam realizację praktycznie każdego zlecenia.

Kontakt