Rozbiórki i kruszenie

Firma „MAR-POL” wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów proponuje Państwu skorzystanie z usług w zakresie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych wszelkiego rodzaju obiektów, budowli i nawierzchni oraz kruszenia odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

Świadczone przez „MAR-POL” kompleksowe usługi wyburzeniowe wykonywane są przy pomocy własnego sprzętu wyburzeniowego m. in. najnowszej generacji koparko – ładowarek ( wraz z dodatkowym osprzętem typu młoty hydrauliczne, łyżki itp.).

Usługi w zakresie kruszenia gruzu betonowego, ceglanego i ceramicznego itd. świadczymy mobilną kruszarką, wlot 650/110, wydajność do 100 Mg/h także na miejscu zlecenia u klienta, lub na terenie naszej bazy. Kruszywo może zostać wykorzystane m. in. jako podsypki pod drogi, lub do utwardzenia placów itd. 

Oferowane przez nas kruszywa spełniają wymagania ogólnie obowiązujących norm. Z powodzeniem mogą być stosowane w realizacji remontów dróg gminnych, placów, parkingów. dostarczamy je własnym transportem ciężarowym we wskazane przez klienta miejsce. Istnieje również możliwość profilowania, równania drogi.

Usługi wyburzeń i rozbiórek zawierają także utylizację odpadów powyburzeniowych (gruz, materiały zawierające azbest). Posiadamy wymagane prawem decyzje na transport, zbieranie wraz z odzyskiem odpadów oraz wystawiamy karty przekazania odpadów na przejmowane odpady, co pozwala nam zamknąć ciąg technologiczny od samego wyburzenia aż po recykling. Działalność recyklingowa odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpowiednia utylizacja odpadów niebezpiecznych pozwala obniżyć koszty w stosunku do konkurencji jak i dbać o środowisko naturalne.

Kontakt